צוואה הדדית

צוואה הדדית מאפשרת לבני זוג לקבוע במשותף מה ייעשה ברכושם לאחר פטירתם, תוך הגבלת אפשרויות שינוי הוראות הצוואה

צוואה הדדית - המדריך המלא

תוכן עניינים

מהי צוואה הדדית?

צוואה הדדית מאפשרת לבני זוג לקבוע במשותף מה ייעשה ברכושם לאחר פטירתם, תוך הגבלת אפשרויות שינוי הוראות הצוואה.

התייחסות המחוקק לצוואה הדדית באה לידי ביטוי בהוראות סעיף 8(א)א. לחוק הירושה תשכ"ה – 1965:

"8א.     צוואות הדדיות
(א)  בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר;"

מה היתרונות בצוואה הדדית?

בחירת בני הזוג לערוך צוואה הדדית תגביל את יכולתם לשנות את הצוואה עליה הסכימו ותאפשר להם שליטה וודאות גבוהה בנעשה ברכושם לאחר פטירתם.

 יצוין כי מאמר זה דן בהוראות הדין החלות על צוואות הדדיות אשר נחתמו משנת 2005 (חודש אוגוסט) ואילך, להרחבה על הדין החל בצוואות הדדיות שנחתמו לפני 2005 מומלץ לפנות למשרדנו לקבלת הצעת מחיר ללא עלות.

מה המשמעות של צוואה הדדית וכיצד היא ניתנת לשינוי?

צוואה הדדית מגבילה את אפשרות שינוי הצוואה ללא הסכמת בן הזוג השני, כאשר קיימת הבחנה ברורה בין ביטול או שינוי הצוואה בחייו של בן הזוג, לבין ביטול או שינוי הצוואה לאחר פטירת בן הזוג, כפי שיפורט להלן.

ביטול או שינוי צוואה הדדית בחייו של בן הזוג

לאחר שבני הזוג ערכו צוואה הדדית, ואחד מבני הזוג מבקש לשנות את הוראות הצוואה ההדדית, לשינוי לא יהיה תוקף אלא אם בן הזוג שמבקש לשנות את הצוואה מסר על כך לבן הזוג הודעה בכתב טרם השינוי, זאת בהתאם להוראות סעיף 8(א)ב. לחוק הירושה:

"(ב)  לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף אלא אם כן יתקיים אחד מאלה:
(1)   בחייהם של שני בני הזוג – המצווה המבקש לבטל את צוואתו ימסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני; נמסרה הודעה כאמור, בטלות הצוואות ההדדיות של שני המצווים;"
 
ההודעה נמסרת לבן הזוג השני כדי לאפשר לו לערוך צוואה חדשה שתחליף את הצוואה ההדדית.
יצוין, כי מסירת ההודעה גורמת לביטול מלא של הצוואה ההדדית, כך שאם בן הזוג שקיבל את ההודעה לא עורך צוואה חדשה, עזבונו יחולק לפי הוראות הדין תוך התעלמות מהצוואה ההדדית שערך בחייו. 

ביטול או שינוי צוואה הדדית לאחר פטירת בן הזוג

שינוי או ביטול צוואה הדדית לאחר פטירת בן הזוג תתאפשר רק אם בן הזוג שנותר בחיים לא יירש את בן הזוג שנפטר.
באופן זה, אם הצוואה ההדדית קובעת כי את עיזבון הנפטר יורש בן הזוג שנותר בחיים, על בן הזוג שנותר בחיים להסתלק מחלקו מעיזבון הנפטר ורק לאחר מכן יוכל לערוך צוואה חדשה.
אם חולק העיזבון של בן הזוג המנוח, ולאחר מכן בן הזוג שנותר בחיים מבקש לשנות את הוראות הצוואה, עליו להשיב לעיזבון את כל מה שירש ורק לאחר מכן באפשרותו לערוך צוואה חדשה, זאת בהתאם להוראות סעיף 8(א)ב. לחוק הירושה:
 
"(ב) לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף אלא אם כן יתקיים אחד מאלה:…

 (2) לאחר מות אחד מבני הזוג –

 (א) כל עוד לא חולק העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו יסתלק שלא לטובתו, לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש, מכל מנה או מכל חלק בעיזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שמת;

 (ב) לאחר חלוקת העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו ישיב את כל שירש לפי הצוואה ההדדית לעיזבון, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה – ישיב את שווי המנה או החלק בעיזבון שירש;

 (ג) הוראות סעיף קטן (ב) יחולו אם אין בצוואות ההדדיות הוראה אחרת, ואולם הוראה השוללת לחלוטין את הזכות לבטל את הצוואה בחיי שני בני הזוג – בטלה."

כמה עולה צוואה הדדית 

טרם עריכת צוואה הדדית אצל עורך דין, נדרש עורך הדין לערוך שיחה עם בני הזוג, להבין את הרצונות שלהם והדרישות שלהם, ולנסח זאת בשפה משפטית שתאפשר את הגשמת הרצונות שלהם לאחר פטירתם. לפיכך, המחיר של צוואה הדדית משתנה ממקרה למקרה, ותלוי במורכבות הצוואה ובהוראות הנדרשות. 

לרוב, המחיר שיידרש כל אחד מבני הזוג לשלם הוא בסך של כ 1,800 ש"ח + מע"מ. 

בעניין זה חשוב לציין כי בשוק קיים טווח רחב של מחירים ומומלץ שלא לשלם סכום כסף גבוה שאינו תואם את הנהוג בשוק ומצד שני מומלץ שלא לחפש את המחיר הזול ביותר שלרוב מעיד על איכות המוצר.

עורך דין לצוואה הדדית

למשרדנו ניסיון רב בעריכת צוואות בכלל ובעריכת צוואות הדדיות בפרט, לייעוץ ללא תשלום צרו קשר עוד היום.

שאלות ותשובות

צוואה הדדית זוהי צוואה אשר בני זוג עורכים כדי לקבוע במשותף מה ייעשה ברכושם לאחר פטירתם, תוך הגבלת אפשרויות שינוי הוראות הצוואה.

בחירת בני הזוג לערוך צוואה הדדית תגביל את יכולתם לשנות את הצוואה עליה הסכימו ותאפשר להם שליטה וודאות גבוהה בנעשה ברכושם לאחר פטירתם.

צוואה הדדית מגבילה את אפשרות שינוי הצוואה ללא הסכמת בן הזוג השני, כאשר קיימת הבחנה ברורה בין ביטול או שינוי הצוואה בחייו של בן הזוג, לבין ביטול או שינוי הצוואה לאחר פטירת בן הזוג, כפי שמפורט במאמר.

טרם עריכת צוואה הדדית אצל עורך דין, נדרש עורך הדין לערוך שיחה עם בני הזוג, להבין את הרצונות שלהם והדרישות שלהם, ולנסח זאת בשפה משפטית שתאפשר את הגשמת הרצונות שלהם לאחר פטירתם. לפיכך, המחיר של צוואה הדדית משתנה ממקרה למקרה, ותלוי במורכבות הצוואה ובהוראות הנדרשות. 

דניאל שגב - משרד עורכי דין בנתניה
עורך דין - דניאל שגב
עורך דין דניאל שגב, בוגר תואר ראשון במשפטים של האוניברסיטה העברית (בהצטיינות), בעל ניסיון רב בייצוג לקוחות בכל תחומי המומחיות של המשרד: עסקאות מכר יד שניה, רכישת דירה מקבלן, התחדשות עירונית, מיסוי מקרקעין, מסחרי, ליטיגציה (ייצוג בבתי משפט), צוואות וירושות וייפוי כח מתמשך.
מאמרים נוספים
קודם
הבא
שיחת ייעוץ ראשונית עם עורך דין ללא עלות