תביעת דייר שלא משלם וועד בית

בכל בנין נדרשים הדיירים לשלם סכום חודשי בעבור וועד הבית, אך מה קורה אם אחד הדיירים מסרב לשלם את חובו לוועד הבית?
עורך דין לסכסוך שכנים

תביעת דייר לתשלום וועד בית

 

בכל בנין נדרשים הדיירים לשלם סכום חודשי בעבור וועד הבית, אך מה קורה אם אחד הדיירים מסרב לשלם את חובו לוועד הבית?

 

החובה לתשלום וועד בית:

סעיף 58(א) לחוק המקרקעין קובע שכל דייר בבית המשותף חייב לשאת בחלקו היחסי בתשלום הוצאות האחזקה התקינה וניהול הרכוש המשותף, כדלקמן:

"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, 'החזקה תקינה' – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות"

מקרים רבים נדונו בבית המשפט ובשורה ארוכה של פסקי דין בית המשפט קבע כי חובת התשלום לוועד הבית היא חובה מוחלטת ואכיפה, שאינה נתונה לשיקול דעתו של בעל הדירה, והיא חלה על כל בעל דירה בבית המשותף, להרחבה ראו: רע"א 294/87 שלום נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 2 ירושלים, פורסם ב"נבו" (28.10.1987); ע"א (מחוזי ת"א) 204/79 ויזר נ' נציגות הבית המשותף רחוב חן 14 פתח תקווה, פורסם ב"נבו" (31.12.1979); ע"א (מחוזי ב"ש) 1133/03 קבלו נ' נציגות הבית המשותף סלבי זכריה, פורסם ב"נבו" (17.5.2004); עש"א (מחוזי י-ם) 57539-06-14 וינוגרד נ' נציגות הבית המשותף ברחוב עוזיאל 89 ירושלים, פורסם ב"נבו" (16.11.2014).

האם דייר יכול לסרב לשלם וועד בית בטענת קיזוז?

לעיתים, דייר בבית המשותף מסרב לשלם וועד בית בטענה כי הוצאות מסוימות שולמו על ידו ומשכך זכאי הם לקזז זאת מדמי וועד הבית, ולשלם דמי וועד בית מופחתים.

עם זאת, בפסקי דין רבים קבע בית המשפט כי בעל דירה בבית המשותף לא רשאי לטעון טענת קיזוז ומחובתו לשלם את דמי וועד הבית.

כך לדוגמה נקבע בפס"ד נציגות הבית המשותף ברחוב עמק איילון 5 בכפר סבא נ' נווה יהודה נסים (פורסם ב"נבו" (5.8.2021), כדלקמן:

"אין בעל דירה בבית משותף רשאי לקזז חיוב כספי שלשיטתו זכאי הוא להיפרע מנציגות הבית המשותף, מחלקו בהוצאות החזקה כפי חובתו מכוח הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין."

מה עושים אם דייר לא משלם וועד בית?

וועד הבית נדרש לנקוט 2 פעולות עיקריות שמטרתן גביית דמי וועד הבית מהדייר הסרבן (השכן שלא משלם וועד בית), ואלו הן:

 1. פניה בכתב לדייר הסרבן ודרישה לתשלום וועד הבית.
 2. הגשת תביעה כנגד הדייר הסרבן למפקחת על הבתים המשותפים.

כיצד מגישים תביעה כנגד דייר שמסרב לשלם וועד בית?

בתביעה כנגד דייר שמסרב לשלם וועד בית חשוב לשים לב לנושאים הבאים:

 1. בכתב התביעה יש לפרט את הטענות של נציגות הבית המשותף כנגד הדייר שמסרב לשלם וועד ואת גובה החוב לוועד הבית.
 2. את התביעה יש להגיש למפקחת על הבתים המשותפים באזור השיפוטי שבו נמצא הבניין.
 3. התביעה תוגש בשם נציגות וועד הבית.
 4. יש לשלם אגרה בסך של 406 ₪ (נכון לשנת 2023) במועד הגשת התביעה, את האגרה ניתן לשלם כאן: קישור לתשלום האגרה.
 5. עם הגשת התביעה ייקבע מועד לדיון ויינתן זימון לדין.
 6. יש להעביר עותק מכתב התביעה ומהזימון לדין לדייר שמסרב לשלם וועד בית.
 7. יש להתייצב לדיון אצל המפקחת על הבתים המשותפים במועד הדיון שנקבע.

חשוב לשים לב:

את הגשת התביעה כנגד הדייר שמסרב לשלם וועד בית מומלץ לבצע באמצעות עורך דין הבקיא בחוק המקרקעין ובפסיקות בתי המשפט בנושא בתים משותפים, וזאת כדי לשפר את סיכויי התביעה כנגד הדייר.

כמה עולה עורך דין לתביעה נגד דייר שלא משלם וועד בית?

שכר טרחת עורך הדין בתביעה כנגד דייר שלא משלם וועד בית משתנה בין תיק לתיק ונקבע בהתאם למורכבות ההליך והמקרה הנדון. לרוב, שכר הטרחה בעבור ייצוג בתביעה כנגד דייר שלא משלם וועד בית הוא בסך של 3,500 ₪ בתוספת מע"מ. בעניין זה חשוב להדגיש ששכר הטרחה המבוקש להגשת תביעה כנגד דייר שלא משלם וועד בית משתנה בין עורכי דין שונים, אך מומלץ שלא להתפתות למחיר הזול ביותר שעלול להעיד על טיב העבודה ומצד שני להימנע מתשלום סכומים מופרזים שאינם מוצדקים.

עורך דין לתביעת דייר שלא משלם וועד בית:

למשרדנו ניסיון רב בייצוג וועדי בתים וחברות ניהול בכל הנושאים הנוגעים לניהול הבית המשותף ובפרט בתביעת דיירים שמסרבים לשלם את וועד הבית. 

זאת ועוד, משרדנו נבחר על ידי האגודה לתרבות הדיור כמייצג מומלץ מטעמם בתביעות הנדרשות על ידי וועדי בתים.

אם אחד הדיירים בבניין הפסיק לשלם את וועד הבית פנו אלינו עוד היום לקבלת הצעת מחיר להגשת תביעה כנגדו, בטלפון מס': 09-7665531.

שאלות ותשובות

סעיף 58(א) לחוק המקרקעין קובע שכל דייר בבית המשותף חייב לשאת בחלקו היחסי בתשלום הוצאות האחזקה התקינה וניהול הרכוש המשותף, כדלקמן:

"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, 'החזקה תקינה' – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות"

לעיתים, דייר בבית המשותף מסרב לשלם וועד בית בטענה כי הוצאות מסוימות שולמו על ידו ומשכך זכאי הם לקזז זאת מדמי וועד הבית, ולשלם דמי וועד בית מופחתים.

עם זאת, בפסקי דין רבים קבע בית המשפט כי בעל דירה בבית המשותף לא רשאי לטעון טענת קיזוז ומחובתו לשלם את דמי וועד הבית.

כך לדוגמה נקבע בפס"ד נציגות הבית המשותף ברחוב עמק איילון 5 בכפר סבא נ' נווה יהודה נסים (פורסם ב"נבו" (5.8.2021), כדלקמן:

"אין בעל דירה בבית משותף רשאי לקזז חיוב כספי שלשיטתו זכאי הוא להיפרע מנציגות הבית המשותף, מחלקו בהוצאות החזקה כפי חובתו מכוח הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין."

שכר טרחת עורך הדין בתביעה כנגד דייר שלא משלם וועד בית משתנה בין תיק לתיק ונקבע בהתאם למורכבות ההליך והמקרה הנדון. לרוב, שכר הטרחה בעבור ייצוג בתביעה כנגד דייר שלא משלם וועד בית הוא בסך של 3,500 ₪ בתוספת מע"מ. בעניין זה חשוב להדגיש ששכר הטרחה המבוקש להגשת תביעה כנגד דייר שלא משלם וועד בית משתנה בין עורכי דין שונים, אך מומלץ שלא להתפתות למחיר הזול ביותר שעלול להעיד על טיב העבודה ומצד שני להימנע מתשלום סכומים מופרזים שאינם מוצדקים.

בתביעה כנגד דייר שמסרב לשלם וועד בית חשוב לשים לב לנושאים הבאים:

 1. בכתב התביעה יש לפרט את הטענות של נציגות הבית המשותף כנגד הדייר שמסרב לשלם וועד ואת גובה החוב לוועד הבית.
 2. את התביעה יש להגיש למפקחת על הבתים המשותפים באזור השיפוטי שבו נמצא הבניין.
 3. התביעה תוגש בשם נציגות וועד הבית.
 4. יש לשלם אגרה בסך של 406 ₪ (נכון לשנת 2023) במועד הגשת התביעה.
 5. עם הגשת התביעה ייקבע מועד לדיון ויינתן זימון לדין.
 6. יש להעביר עותק מכתב התביעה ומהזימון לדין לדייר שמסרב לשלם וועד בית.
 7. יש להתייצב לדיון אצל המפקחת על הבתים המשותפים במועד הדיון שנקבע.

חשוב לשים לב:

את הגשת התביעה כנגד הדייר שמסרב לשלם וועד בית מומלץ לבצע באמצעות עורך דין הבקיא בחוק המקרקעין ובפסיקות בתי המשפט בנושא בתים משותפים, וזאת כדי לשפר את סיכויי התביעה כנגד הדייר.

דניאל שגב - משרד עורכי דין בנתניה
עורך דין - דניאל שגב
עורך דין דניאל שגב, בוגר תואר ראשון במשפטים של האוניברסיטה העברית (בהצטיינות), בעל ניסיון רב בייצוג לקוחות בכל תחומי המומחיות של המשרד: עסקאות מכר יד שניה, רכישת דירה מקבלן, התחדשות עירונית, מיסוי מקרקעין, מסחרי, ליטיגציה (ייצוג בבתי משפט), צוואות וירושות וייפוי כח מתמשך.
מאמרים נוספים
קודם
הבא
שיחת ייעוץ ראשונית עם עורך דין ללא עלות